Nytt medlemssystem (CRM)

I oktober 2021 går Søndagsskolen Norge over til nytt medlemssystem. Her finner du nyttig informasjon om overgangen. Informasjonen sendes også ut som brev til alle hovedledere/hovedkontakter.

Endringer i innlogging til Sprell Levende Planleggeren  
Overgang til nytt medlemssystem innebærer blant annet endret innlogging for Sprell Levende Planleggeren. Det blir personlig innlogging via Min Side, istedenfor brukernavn og passord tilknyttet hver gruppe/abonnent slik det er i dag.

Kun én innlogging
Som hovedleder vil du via personlig innlogging få tilgang til din gruppes abonnementer, oversikt over medlemmer, mulighet for å levere årsrapport mm. Du vil med andre ord finne all informasjonen du trenger med én innlogging. 

Registrer alle ledere
Alle ledere i en søndagsskole/barnegruppe som skal ha tilgang til Planleggeren, må registreres i systemet. 

Medlemmer i Søndagsskolen Norge:
Hovedleder registrerer sine medledere i focusportal (nåværende system) innen 24. september. Etter den datoen må dere vente til nytt system er oppe, for å gjøre endringer eller legge til nye medledere. 

Ikke-medlemmer (men abonnenter):
Hovedkontakt sender navn og mobilnummer til alle ledere som er tilknyttet gruppen, på e-post til kate.hoyem@sondagsskolen.no innen 24. september. Vi legger informasjonen inn i nytt system, slik at overgangen blir enklere for deg. Etter 24. september må dere vente til nytt system er oppe, for selv å gjøre endringer eller legge til nye ledere. 

Mer informasjon kommer
Det sendes ut SMS til alle ledere/hovedkontakter når nytt system er klart og kan tas i bruk. Vi vil også informere om hvordan du oppretter personlig bruker på Min Side og hvordan du bruker den nye portalen på våre nettsider. 

Vi tror at et nytt system vil gjøre det enklere for deg som leder. Vi ber om forståelse for at det i en overgangsperiode kan oppstå noen utfordringer, men vi gjør alt vi kan for å gjøre overgangen best mulig.

Ta gjerne kontakt på e-post  hvis du har spørsmål! 

Støtt oss  Gi en gave